ၿမန္မာႏိုင္ငံရိုးရာလက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး ႏိုင္လင္းထြန္း(ဒလ)စီစဥ္က်င္းပသည့္ ၿမန္မာ့ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔ၿပိဳင္ပြဲႀကီး 28.4.2019 Sunday DALLA သား၀င္းထြန္း(၀င္းထြန္းကလပ္) & သားဒိန္း(ဖိုးရာဇာ)Full Post


ဘယ္ဟာကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရတာ အခက္ဆုံးလဲ။

ဘယ္လို ထိုး ဘယ္လို ကန္စသည့္နည္းစနစ္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကံ့ခိုင္မႈ မ်ား သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးရျခင္းမ်ားသည္ ရိုးရွင္းသည္အေျခခံက် လြယ္ကူဆုံးအဆင့္ ျဖစ္သည္။

Full Post


© 2019~2020. All Right Reserved by Myanmar Traditional Boxing Federation (Lethwei)